niedziela, 3 marca 2013

O inteligencji emocjonalnej słów kilka

Inteligencja emocjonalna to zbiór różnych zdolności, które mogą odnosić się do tego jak rozpoznajemy uczucia własne lub innych, w jaki sposób motywujemy się i kierujemy naszymi emocjami, czy tworzymy bardziej lub mniej istotne więzi międzyludzkie. Zatem wpływa na to, w jaki sposób panujemy na własnymi uczuciami i czy uda się nam to wykorzystać by osiągnąć zamierzone przez nas cele.


środa, 20 lutego 2013

Rozwój złożonych form myślenia u dzieci

Wbrew wcześniejszym poglądom naukowców najnowsze badania wskazują, że nawet przedszkolaki są w stanie rozwinąć wyższe formy rozumowania, jak na przykład myślenie analityczne. Co ważniejsze, umiejętności te związane są z nabywaniem wiedzy przez dziecko i lepszymi metodami nauczana – czyli czynnikami, na które jako rodzice czy nauczyciele mamy bezpośredni wpływ.

wtorek, 12 lutego 2013

2 proste sposoby by skutecznie się uczyć

Bardzo często używamy zróżnicowanego zbioru technik mających usprawniać naszą naukę i pomóc nam przyswajać duże ilości informacji w jak najkrótszym czasie. Jednak, niewiele z nich popartych jest rzetelnymi badaniami nad ich rzeczywistą skutecznością. W związku z tym wielu z nas stosuje i przywiązuje się do technik nieefektywnych, które często wypracowujemy samodzielnie przez bardzo długi czas.

środa, 30 stycznia 2013

Trening pamięci roboczej. Czy warto?


Czym jest pamięć robocza? Tymczasowym magazynem. Tym, co pamiętamy przez krótki okres czasu czyli, na przykład, numerem telefonu, który właśnie zobaczyliśmy. Większość z nas jest w stanie przechowywać tu nie więcej niż cztery niezależne informacje naraz.

wtorek, 29 stycznia 2013

Jak czytać, żeby podnieść IQ dziecka? Interaktywne czytanie na 4 sposoby

Interaktywne czytanie, czyli czytanie angażujące dziecko w tworzenie historii wraz z rodzicem, silnie stymuluje rozwój umysłowy dziecka.  Badania pokazują, że praktyka ta nie tylko poszerza zakres słownictwa, ale także zwiększa iloraz inteligencji dzieci. 

John Protzko z Uniwersytetu w Nowym Jorku podjął się próby odpowiedzenia  na pytanie o sposoby podwyższania inteligencji u dzieci. Z przeprowadzonej przez niego metaanalizy badań wynika, że istnieją trzy sposoby, za którymi przemawiają dowody naukowe: dieta, stymulujące rozwój przedszkole oraz interaktywne czytanie.